Romsdalsmuseet

Romsdalsmuseet

"Krona" er bygg som blir lagt merke til. Konstruksjonen består av en kombinasjon av limtre og massivtre, med skreddersydde vinduer plassert asymmetrisk for å sikre naturlig lysinnslipp basert på aktivitetene innendørs.

Navn:
Romsdalsmuseet 

Arkitekt:
Reiulf Ramstad Arkitekter

Foto: 
Roger Anzjøn 

Utbygger:
Røberg Bygg

Kunde:
Stiftelsen Romsdalsmuseet

Romsdalsmuseet