Om Nordvestvinduet

Nordvestvinduet er en av landets ledende produsenter av vinduer, dører og fasadeelementer. Vi har lange tradisjoner, bred erfaring og en vilje til å ta ledelsen i alle situasjoner. Vi er eksperter på produktutvikling, har god kunnskap og liker å dele denne kunnskapen med kundene våre.

Med våre røtter godt plantet på nordvestlandet, og med Stadthavet som nærmeste nabo, leverer vi vinduer og dører både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hver dag jobber vi tett med våre kunder, arkitekter og rådgivere for å lage gode vindusløsninger for prosjektene dine. Vi er et produksjonsselskap som driver med mye automatisering og kan derfor levere industri, samtidig som vi ikke glemmer viktigheten av godt håndverk.

Miljø og bærekraft

Miljø er viktig for oss, og miljøtanken er implementert i alt vi gjør. Vi har en sterk satsing på lavenergi og passivvinduer som gir svært lav U-verdi på våre produkter. Produktene våre i tre og aluminium/tre samt malingssystem er svært miljøvennlige, og våre produkter er EPD-sertifisert og ECO-produkt-verifisert. Alt treavfall i produksjonen brukes til egen oppvarming, og annet avfall går naturligvis til miljøriktige avfallsordninger. 

Vårt arbeid med åpenhetsloven

Nordvestvinduet jobber aktivt for å sikre at vi respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår egen virksomhet og i leverandørkjeden vår. Dette inngår som del av bedriftens arbeid med alle de 3 bærekrafts-dimensjonene (miljø, samfunn og økonomi/styring), som i dag er integrert i bedriftens overordnede strategier.

Historie

Nordvestvinduet AS ble etablert i 1957 av bestefaren til den nåværende ledelsen. Det begynte som en tradisjonell trefabrikk som produserte alle slags treprodukter, men raskt viste det seg at ekspertisen vår var bedre egnet til vinduer og relaterte produkter. Selskapet har alltid vært tidlig ute med både nye produksjonsmetoder og produkter, og vi var blant de første som tok i bruk datamaskiner og CNC-maskiner i produksjonen. I dag er fabrikken vår en av de mest moderne vindusfabrikkene i Europa når det gjelder produkt, produksjonsmetoder og styringssystemer.

«Se verden på nytt» er en spenstig visjon 

Men vi tror vi er i stand til å se og åpne muligheter der andre leverandører ofte ser begrensninger. Vi påtar oss utfordringer både med tanke på konstruksjon, produksjon og logistikk. Vi har en herlig blanding av kreative, skapende, ressurssterke, kunnskapsrike og strukturerte mennesker som sammen takler, og ikke minst liker, utfordringer. Gjennom å satse på nettopp dette, tror vi at vi kan åpne noen øyner, eller vinduer og dører, slik at en virkelig kan se muligheter - og med det "se verden på nytt".

01 Nyskapende

Vi skreddersyr nye løsninger for kundene

Vi setter nye standarder for fremtidens miljøkrav

Vi utvikler våre produksjonsprosesser og vårt produksjonsutstyr for å takle nye og kreative produkter

02 Pålitelig 

Vi har all produksjon og spisskompetanse i egen fabrikk i Norge

Vi har over 60 års erfaring med leveranser i det tøffe klimaet på Nordvestlandet

Vi er en familiebedrift i Nordfjord som legger tradisjonell stolthet i faget

03 Kompetanse

Vi har dyktige fagfolk som møter nye utfrodringer med iver, entusiasme og kunnskap

Vi komberer kontinuerlig forbedring, effektivisering og solid håndverk med det nyeste innen teknologi

Vi er en attraktiv lærebedrift som legger vekt på videreføring av erfaring og kunnskap

04 Trivsel

Vi utvikler stadig noe nytt, spennende og faglig inspirerende

Vi har god flyt i arbeidet og jobber som et samlet team

Vi har gjensidig respekt for hverandre og alle sine stemmer er like mye verdt