Vårt arbeid med FNs bærekraftsmål 

Vi i Nordvestvinduet er forpliktet til FNs bærekraftsmål, og vil jobbe kontinuerlig med å gjøre en forskjell innen prioriterte mål. Målene bygger opp under de strategiske målene vi har satt for vårt bærekraftsarbeid. 

God utdanning 

Kompetanseheving av alle ansatte som møter fremtiden.

Garantist for rekruttering og opplæring av lærlinger i samarbeid med bransjen.

7 års erfaring med systematisk forbedringsarbeid (Lean) som bærebjelke for kompetanseutvikling.

Spesialtilpassa kurs og utdanningsprogram for styret, ledelse, salg, teknisk og produksjonsmedarbeidere. 

FNs bærekraftsmål 8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Selskapets ansatte har fri organisasjonsrett og det er sterkt fokus på gode arbeidsforhold i bedriften.

Dette er en viktig bærebjelke for å skape vekst for bedriften og positive ringvirkninger lokalt.

Gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid medvirker alle ansatte til systematisk å redusere unødvendig spill av ressurser i form av tid og materialer.

FNs bærekraftsmål 9 - Industri, innovasjon og infrastruktur

Innovasjon og infrastruktur

Nordvestvinduet har et omfattende utviklingsprogram for perioden 2021-2024 som er støttet av Innovasjon Norge.

Satsingen innbefatter at selskapet innoverer både i produksjons-teknologi/-prosesser, utvikling av nye forretningsmodeller sammen med andre i bransjen.

Nordvestvinduet investerer også tungt i utvikling av nye automatiserte måter å kommunisere på med arkitekter og kunder.

FNs bærekraftsmål 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon

Ansvarlig forbruk og produksjon

Produksjon med lavt fotavtrykk.

Systematisk arbeid for å fjerne sløsing i produksjon og fram til byggeplass.

Trevindu med alu-kledning er det mest miljøvennlige vinduet.

Nordvestvinduet bruker kjerneved med høy kvalitet og lang levetid, som dermed eliminerer bruken av miljøgifter fullstendig.

Nordvestvinduet er pilotbedrift for Norske Trevarer som utvikler en generator for kunne å dokumentere fotavtrykket til hvert enkelt vindu.